MÅL OG TANKER

 

 

Mål og Tanker.

 

Min målsætning i arbejdet med børnene er at:

 

Styrke selvstændighed og selvværd - Jeg kan/jeg vil.

 

Træne motorik - Koordinere bevægelser.

 

Lære sprog - rim og remser, læse bøger og være tydelig i tale.

 

Vise social forståelse - tage hensyn, hjælpe hinanden, dele glæder og sorger.

 

Yde omsorg - give knus og kram, rose og støtte, være elsket.

 

Skabe tryghed - genkendelig hverdag med struktur.

 

Musisk indlæring - Sang og bevægelse.

 

Tilpasning - tage hensyn til det enkelte barn og tilpasse indlæring efter alder, temperament og lyst.